متقاضیان واجد شرایط تا پایان سال به سازمان مسکن معرفی می‌شوند
 
مهدی قطبی زاده
مدیر کل تعاون خوزستان گفت: تا پایان سال تمام ثبت‌ نام شوندگان واجد شرایط برای دریافت زمین به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی می‌شوند.
مهدی قطبی زاده توضیح داد: تاکنون 120 هزار نفر برای دریافت زمین به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدند که از این تعداد به 40 هزار نفر زمین واگذار شده است.
وی افزود: سهمیه استان برای اختصاص زمین در سال گذشته 67 هزار نفر بوده است که به علت ثبت‌نام متقاضیان ، بیش از میزان سهمیه اختصاص یافته، در تامین زمین با مشکل روبرو شده‌ایم.
قطبی زاده تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم به متقاضیان ثبت‌نام شده در سال گذشته که موفق به دریافت زمین نشده‌اند، در سال جاری زمین اعطا کنیم.