افزایش تولید پایدار نفت هدف اصلی شرکت نفت و گاز اروندان است
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: افزایش تولید پایدار نفت و توسعه از اهداف اصلی این شرکت به شمار می رود.
مهندس سلبعلی کریمی، روز پنجشنبه افزود: در صدد هستیم با بهره گیری از امکانات بخش خصوصی در زمینه طراحی، نظارت، ساخت تجهیزات و احداث تاسیسات و بهره برداری سریعتر از مخازن مشترک و میادین کوچک و با حفظ جایگاههای حاکمیتی میادین نفت و گاز به اهداف این شرکت جامه عمل بپوشانیم.
او با اشاره به برنامه های افزایش تولید نفت در شرکت نفت و گاز اروندان گفت: تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت تا سال 1404 یکی دیگر از اهمهندس سلبعلی کریمی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندانداف این شرکت است.
او همچنین از بهینه سازی هزینه های تولید، استمرار تولید و بهره برداری سریعتر از مخازن مشترک با کشورهای همسایه و میادین کوچک به عنوان برنامه های اصلی شرکت نفت و گاز اروندان در افق چشم انداز 20 ساله کشور یاد کرد.
وی از منابع انسانی، ابزار و فن آوری به عنوان مهمترین عامل در پایداری تولید نفت نام برد و اظهار کرد: در این میان منابع انسانی مهمترین عامل به شمار می رود که امروزه در تمامی شرکتهای نفتی نگهداری نیروی انسانی با چالش روبرو شده است.
او تصریح کرد: در این زمینه ضریب بازیافت هم تابع منابع انسانی است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: امروزه علاوه بر عوامل یاد شده تاثیرپذیری و تاثیرگذاری سیاسی نیز عنوان بعد چهارم پایداری تولید نفت به شمار می رود.
مهندس کریمی، با اشاره به اینکه فن آوری و امکان استفاده و دسترسی به آن تابع اهرم سیاسی است، افزود: کشورهای صاحب قدرت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این زمینه به طریقی ایران را با چالش رو به رو کرده اند که تحریمهای اخیر نمادی از همین تحریمهاست.
او با اشاره به این که توانایی بومی کردن فن آوری در حد تولید پایدار نفت در کشور وجود دارد، ادامه داد: در زمان حاضر مجموعه وزارت نفت با حفظ حلقه های ارتباطی در زنجیره های انرژی جهانی، بومی کردن دانش صنعت نفت را آغاز کرده است.
مهندس کریمی تصریح کرد: تلاش برای بومی کردن صنعت نفت با تکیه بر توانمندیهای داخلی هم اینک از رشد و شدت چشمگیری برخوردار است.
او ابراز امیدواری کرد با انجام این کار حلقه های وابستگی کشور در چرخه تولید نفت و گاز به سایر کشورها گسسته شود.