سهم بخش تعاونی 25 درصد افزایش می یابد
 

یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اهداف کلی و راهبردی توسعه بخش تعاونی، سهم بخش تعاونی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم 25 درصد افزایش می یابد. "سید علی موسوی جرف" چهارشنبه با تبریک هفته تعاون در گفت و گو با ایرنا افزود: برای رسیدن به این هدف نیاز به یک جهش و برنامه ریزی مناسب در بخش تعاونی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: تعاون می تواند در زمینه های مختلف اقتصادی همچون افزایش تولید و بازدهی، ارتقای سطح رفاه و آسایش زندگی مردم، رهایی از وابستگی اقتصادی تک محصولی، رفع محرومیتهای اجتماعی، از بین بردن فقر اقتصادی، توانمندسازی مردم به لحاظ اقتصادی و رفع مشکلات مرتبط با بیکاری و تورم و اشتغالزایی مثمر ثمر باشد. موسوی جرف گفت: دراین راستا طراحی و برنامه های علمی و برگرفته از دیدگاههای کارشناسان اقتصادی، سیاستگزاری مبتنی بر اشتغال زایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی در بین مردم وهمسویی با برنامه های اقتصادی جامعه می تواند در دستیابی به اهداف بخش تعاونی در توسعه اقتصادی کشور راهگشا باشد.

وی اظهارداشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی به بخش تعاونی در کنار دو بخش خصوصی و دولتی توجه خاصی شده چرا که تعاون و گسترش آن در کشور می تواند علاوه بر سبب توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشور جامعه را به سوی استقلال و خودکفایی واقعی پیش ببرد. موسوی جرف، افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی موظف است تا برای کسانی که استعداد کار دارند اما امکانات مالی ندارند بسترهای لازم را برای فعالیت این افراد فراهم نماید.