* سود سهام عدالت هر نفر به 80 هزار تومان می‌رسد
* سهام عدالت به خبرنگاران واگذار می‌شود

مدیرعامل تعاونی سرمایه گذاری خوزستان گفت: با مصوبه ستاد مرکزی سهام عدالت، از مهرماه امسال سود سهام عدالت به ازای هر نفر از مشمولان به 80 هزار تومان می‌رسد.

حمید حسینی با بیان این مطلب توضیح داد: تعداد مشمولان دریافت سود سهام عدالت استان در مهرماه سال جاری یک میلیون و 292 هزار نفر می‌باشد. بر این اساس به هر خانوار پنج نفره معادل 400 هزار تومان سود یکساله سهام عدالت سال 86 پرداخت می‌شود.

وی از تصویب واگذاری سهام عدالت به خبرنگاران خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این ستاد، کلیه خبرنگاران و خانواده‌های آنان در سراسر کشور تحت پوشش طرح توزیع سهام عدالت قرار خواهند گرفت.

حسینی با بیان اینکه کلیه روستاییان تحت پوشش سهام عدالت قرار خواهند گرفت، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد مرکزی سهام عدالت کشور، کلیه روستاییان و عشایر کشور تحت پوشش سهام عدالت قرار می‌گیرند و به زودی فرم شناسایی باقیمانده روستاییان از طریق دبیرخانه مرکزی سهام عدالت توزیع خواهد شد.