‪ ۵۴۲‬شرکت تعاونی در استان به ثبت رسید

مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: سال گذشته، ‪ ۵۴۲‬شرکت تعاونی دراین استان به ثبت رسیده است.

"محسن مظفری" روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برنامه پیش‌بینی شده برای تشکیل شرکتهای تعاونی در سال ‪ ،۸۶‬ثبت ‪ ۵۱۱‬شرکت تعاونی بود که این اداره، ‪ ۳۱‬شرکت تعاونی بیش از برنامه تشکیل داده است.

وی اضافه کرد: این تعاونیها در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و مسکن است که با عضویت ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۸۱۳‬نفر تشکیل شده است.

مظفری گفت: با تشکیل‌این شرکتهای تعاونی، ‪۱۳‬هزار و ‪ ۳۷۰‬فرصت شغلی در این استان فراهم شده‌است.

وی، سهم صادرات تولیدات تعاونیهای استان در سال گذشته را دو میلیون و ‪ ۵۲۸‬هزار دلار اعلام کرد.

وی ادامه داد: ‪ ۹۸‬هزار و ‪ ۷۵۱‬نفر از طریق شرکتهای تعاونی استان، سهام عدالت دریافت کرده‌اند.