بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن مهر به تعاونی‌ها شدندمهدی قطبی زاده

مدیرکل تعاون خوزستان گفت: بر طبق دستور استاندار، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی مسکن مهر به تعاونی‌ها شده‌اند.

مهدی قطبی‌زاده توضیح داد: کلیه بانک های مسکن، تجارت، صادرات، ملت ، غیر ازبانک های خصوصی سهمیه‌ای برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر دارند که  موظف شده‌اند به تعاونی‌هایی که پرونده آنها در بانک تکمیل شده، تسهیلات یک میلیون تومانی بپردازند.

وی افزود: پرداخت وام از سوی بانک براساس تفاهم نامه واگذاری زمین بین اتحادیه‌های مسکن مهر و سازمان مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد.

مدیرکل تعاون خوزستان تصریح کرد: فرمانداران هر شهرستان در صورت داشتن زمین، می‌توانند به گروه‌های غیرتعاونی که در قالب گروههای سه تا پنج نفره تشکیل می‌شوند زمین اعطا کنند.