43 تعاونی در آبادان مشغول فعالیت هستند

رییس اداره تعاون آبادان از فعالیت بیش از 43 تعاونی مختلف در آبادان خبر داد.

سیدناصر مشعشعیان افزود: این تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف مسکن، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل دریایی ، بندری و صنعت مشغول فعالیت هستند.
وی اظهار داشت: با فعالیت این تعداد تعاونی برای بیش از یک هزار و 700 نفر فرصت شغلی جدید فراهم شده است.
رییس اداره تعاون آبادان در ادامه خاطرنشان کرد: این تعداد تعاونی بیش از یک هزار نفر عضو فعال دارند که این موضوع به امر اشتغال در عرصه اقتصادی کمک شایانی کرده است.
وی افزود: هم اکنون با توجه به اهتمام جدی دولت نهم برای حل معضل بخش مسکن بیش از 28 تعاونی در این بخش در آبادان تاسیس شده که همه این شرکت‌ها در حال فعالیت هستند.
مشعشیان افزود: با تشکیل اتحادیه تعاونی مسکن مهر نسبت به آغاز کار آماده ‌سازی زمین برای واگذاری به 4 هزار و 740 نفر از شهروندان واجد شرایط آبادانی آغاز شده است.