تکمیل و ارسال فرم اطلاعات متقاضیان اشتغال در بخش تعاونی ضروری استمهدی قطبی‌زاده

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: متقاضیان جویای کار که نامه و درخواست خود را تقدیم رئیس جمهور کرده‌اند، می‌توانند با تکمیل فرم اطلاعات متقاضیان اشتغال در بخش تعاونی، نسبت به تشکیل شرکتهای تعاونی اشتغالزا اقدام کنند.

به گزارش (ایسنا) خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان، مهدی قطبی‌زاده توضیح داد: به منظور ثبت مشخصات و اطلاعات صاحبان نامه‌ها در سیستم رایانه‌ای وزارت تعاون و برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال در قالب تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، فرم اطلاعات متقاضیان اشتغال در بخش تعاونی برای کلیه افرادی که در سفر اول ریاست محترم جمهوری به استان درخواستی به ایشان تقدیم کرده‌اند، فرستاده شده است.

وی اضافه کرد: افرادی که فرم‌ها را دریافت نموده ولی تا کنون آنها را تکمیل و ارسال نکرده‌اند، هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرم‌ها اقدام کنند تا بتوان قدم‌های بعدی را برای اشتغال متقاضیان کار در قالب تعاونی برداشت.

مدیر کل تعاون خوزستان بیان کرد: هزینه ارسال و دریافت فرم اطلاعات متقاضیان اشتغال با انعقاد قرارداد با اداره کل پست استان خوزستان پرداخت شده است و دریافت کنندگان فرم‌ها نیازی به خرید پاکت و تمبر برای ارسال فرم‌ها ندارند و تنها انداختن فرم‌ها در صندوق‌های پست محل سکونت کفایت می‌کند.

قطبی‌زاده تاکید کرد: عدم ارسال فرم اطلاعات متقاضیان اشتغال از سوی صاحبان نامه به اداره تعاون استان، به منزله انصراف آنها از پیگیری نامه‌های تقدیمی به ریاست جمهوری تلقی می‌شود.