خرید تضمینی مرغ از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای مرغداری خوزستان گفت: خواستاریم معاونت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده به خرید تضمینی مرغ بپردازد.

عبدالرضا رضایی توضیح داد: در حال حاضر قیمت خرید هر کیلوگرم مرغ زنده یک هزار و 550 تومان می‌باشد و این در حالی است که قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ برای تولید کننده یک هزار و 850 تومان است.

وی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ از درب کشتارگاه 2 هزار و 600 تومان و در بازار 2 هزار و 750 تومان است. از جمله دلایل کاهش قیمت مرغ، بیشتر بودن میزان عرضه در مقابل تقاضا برای خرید مرغ بوده است.

رضایی تصریح کرد: امور پشتیبانی امور دام باید به خرید مرغ بپردازد و آن را برای زمانی که مرغ کمتر از میزان نیاز است، ذخیره کند تا در این صورت هم از تولید کننده و هم از مصرف کننده حمایت شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای مرغداری خوزستان عنوان کرد: قیمت نهادهای مرغ همچون سویا و ذرت همانند گذشته می باشد و تغییری نیافته است.