20 آبان آخرین مهلت پرداخت سهم آماده‌سازی زمین مسکن مهر استمهدی قطبی زاده

مدیرکل تعاون استان خوزستان آخرین مهلت پرداخت سهم آورده آماده‌سازی زمین‌های مسکن مهر در خوزستان را اعلام کرد.

به گزارش روابط‌ عمومی اداره تعاون خوزستان، مهدی قطبی زاده گفت: واجدان شرایط عضویت در تعاونی‌های مسکن مهر تا بیستم آبان‌ فرصت دارند تا نسبت به پرداخت مبلغ یک‌میلیون تومان سهم آورده آماده‌سازی زمین به حساب تعاونی‌های مسکن مهر خود نزد صندوق تعاون استان اقدام کنند.
وی افزود: در غیر این‌صورت، پرداخت نشدن این وجه به‌منزله انصراف اعضا از عضویت در تعاونی تلقی شده و افراد واجد شرایط دیگری جایگزین می‌شود.