تعاونی مصرف کارگران صنایع فولاد اهواز تعاونی نمونه در کشور شدتعاونی مصرف کارگران صنایع فولاد اهواز تعاونی نمونه در کشور شد

تعاونی مصرف کارگران صنایع فولاد اهواز به عنوان تعاونی نمونه در کشور شناخته شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، در همایش تعاونی های برتر و مدیران نمونه استان ها - که در مشهد مقدس برگزار شد - از تعاونی مصرف کارگران صنایع فولاد اهواز به عنوان تعاونی برتر و از سید سعید هاشمی نور به عنوان مدیرعامل نمونه ، توسط وزیر رفاه کشور تجلیل به عمل آمد .

در لوح تقدیر وزیر رفاه به مدیر عامل تعاونی مصرف کارگران صنایع فولاد اهواز آمده است : " از مشارکت فعال و ارزشمند مدیران و اعضای آن شرکت تعاونی که در توسعه و پیشرفت بزرگ ترین شبکه توزیع کشوردر راستای رسالت خدمتگزاری به جامعه شریف کارگری نقش بسزایی داشته اید تقدیر و تشکر نموده و اکنون که به افتخار کسب تعاونی نمونه در کشور نایل شده اید صمیمانه تبریکات خویش را تقدیم داشته و برای جناب عالی و تمامی اعضای محترم هیات مدیره سلامتی و موفقیت آرزومندیم .