تا کنون 95 نفر از بازنشستگان در تعاونی مسکن این کانون عضو شده‌اند

رئیس هیئت مدیره‌ کانون بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه در سه‌ماهه گذشته سه نشست با بازنشستگان استان برگزار شده‌است که یکی از نتایج جلسات تشکیل تعاونی مسکن بازنشستگان در خوزستان بود؛ افزود: تا کنون 95 نفر از بازنشستگان در تعاونی مسکن این کانون عضو شده‌اند.

حبیب‌الله کردونی، همچنین از دیدارکانون‌های بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش خوزستان با رئیس سازمان بازنشستگان استان خبرداد و اظهار داشت: در این نشست چگونگی صدور احکام لایحه خدمات کشوری و وجوه متعلقه به افراد حاضر در جلسه توضیح داده شد. این لایحه خدمات کشوری برای بازنشستگان از شش ماهه دوم 86 وشش ماهه نخست 87 به صورت سهام دولتی قابل اجرا بوده و وجوه آن در برنامه‌های آینده دولت منظور خواهد شد.

وی با بیان اینکه از آبان‌ماه این اضافه حقوق پرداخت می‌شود؛ افزود: از فعالیت‌های این کانون در سال 86 پرداخت وام از 500 هزار تومان تا سقف سه میلیون تومان از صندوق تعاون و امداد به بازنشستگان استان بود؛ در شش ماهه نخست 87 نیز این وام تا 50 درصد افزایش پیدا کرد.

کردونی ادامه داد: کانون بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش خوزستان در سا‌ل‌های 86 و 87 سفرهای زیارتی به مشهد مقدس و سوریه را برگزار کرد که در این سفرها حدود 100 نفر از بازنشستگان با اختصاص 100 هزار تومان یارانه هزینه سفر، به مشهد مقدس اعزام شدند.