ثبت ‌نام 240 هزار نفر برای دریافت سهام عدالت

فرماندار اهواز گفت: مرحله سوم توزیع سهام عدالت در شهرستان اهواز در حال اجراست.

عبدالعزیز فدعمی اظهار داشت: در سه مرحله نخست طرح توزیع سهام عدالت در اهواز، تاکنون حدود 240 هزار نفر برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: در مرحله نخست که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و نیروهای مسلح بود،50 هزار و321 نفر در اهواز ثبت نام شدند. در مرحله دوم این طرح روستائیان و عشایر نیازمند شناسایی و ثبت نام شدند که تا کنون 48 هزار و 800 نفر شامل بیش از 11 هزار و 600 خانوار مشمول این طرح شده‌اند.

فدعمی خاطرنشان کرد: در مرحله سوم طرح توزیع سهام عدالت که واگذاری سهام عدالت به کارکنان ادارات و دانشگاه‌ها است، تاکنون بیش از 140 هزار نفر شامل حدود 54 هزار خانوار ثبت نام کرده‌اند.

وی گفت: توزیع سهام عدالت که از راهکارهای دولت در جهت برقراری عدالت اجتماعی و توزیع متعادل ثروت در بین خانوارهای ایرانی‌ست، با همکاری دستگاه‌های مختلف در شهرستان اهواز در حال اجراست.