اعضای 21 تعاونی مسکن مهر امیدیه به‌بانک معرفی شدند

فرماندار امیدیه از معرفی21 تعاونی مسکن مهر این شهرستان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل خبر داد.

عدنان رضایی اظهار داشت: در شهرستان امیدیه 101 تعاونی مسکن مهر برای دریافت زمین معرفی شده‌اند که در این تعدادتعاونی، 7 هزار و 700 نفر ثبت نام کرده بودند که پس از پالایش این تعداد تعاونی، 52 تعاونی با عضویت3 هزار و 225 نفر تشکیل شد و در نوبت دریافت تسهیلات قرار گرفت.
وی افزود: تعاونی‌های مسکن مهر در شهرستان امیدیه در زمینی به‌ مساحت90 هکتار در 2 بخش55 هکتاری و35 هکتاری قرار دارند و در حال حاضر در مرحله تجهیز کارگاه هستند.
رضایی از به‌پایان رسیدن عملیات زیرسازی و آماده سازی در بخشی از زمین‌های مسکن مهر امیدیه خبر داد و گفت: عملیات زیرسازی در بخش55 هکتاری امیدیه به طور100 درصد به‌اتمام رسیده است و تعاونی‌های این بخش در حال تحویل زمین و معرفی به بانک عامل برای دریافت وام‌های 10 میلیون ریالی و 140 میلیون ریالی هستند.
فرماندار امیدیه افزود: در بخش35 هکتاری نیز عملیات آماده سازی بیش از30 درصد پیشرفت داشته است و این کار با سرعت در حال انجام است.
وی از همکاری بانک تجارت که بانک عامل شهرستان امیدیه در ارائه تسهیلات مسکن مهر است، تشکر کرد و افزود: تاکنون 21 تعاونی که در بخش55 هکتاری مسکن مهر واقع هستند به بانک معرفی شده و بدون هیچ مشکلی در حال دریافت تسهیلات هستند.