37‬اتحادیه راه‌اندازی شد

مدیر کل تعاون خوزستان از راه اندازی 37‬اتحادیه توسط بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان خبر داد.

"مهدی قطبی زاده" دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 11‬مورد از آنها تولیدی، 19‬مورد مسکن، دو مورد حمل و نقل، چهار مورد اتحادیه مصرف و یک مورد اتحادیه خدماتی هستند.

وی با اشاره به اینکه 313‬هزار و 986‬مورد ثبت نام برای دریافت زمین اعلام شده گفت: یک هزار و 130‬تعاونی نیز در این زمینه تشکیل شده است.

مدیر کل تعاون خوزستان افزود: در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی نیز 383‬ دوره به صورت حضوری و غیر حضوری از محل اعتبار چهار درصد حق تعاون و آموزش برگزار شده است.

قطبی زمینهای واگذار شده به افراد واجد شرایط را 41‬هزار و 771‬قطعه اعلام کرد و گفت: ‪ ۵۱۵‬تعاونی نیز با مبلغ 10‬میلیون ریال و با عضویت 16‬ هزار و 814‬مورد تشکیل شده است.

پارسال 128‬هزار و 771‬فرصت شغلی توسط اداره کل تعاون خوزستان ایجاد شد و دو هزار و 210‬تعاونی پارسال به ثبت رسیده‌اند.

تعداد کل تعاونی فعال موجود در خوزستان هفت هزار و 890‬مورد می‌باشند