مسوولان روابط عمومی بخش تعاونی از روزنامه کیهان بازدید کردند

آقای شریعتمداری در جمع مسوولان روابط عمومی اداره های کل تعاون سراسر کشور  و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون

مسوولان روابط عمومی اداره های کل تعاون سراسر کشوربه همراه مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون از بخش های مختلف روزنامه کیهان بازدید کردند و در جریان روند تهیه ، چاپ و انتشار این روزنامه قرار گرفتند .

در این دیدار آقای حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان با حضور در جمع مسوولان روابط عمومی اداره های کل تعاون سراسر کشور ، به پرسش های آنان پاسخ گفت .