پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان مسکن مهر در هفته آینده آغاز می‌شودمهدی قطبی زاده

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان مسکن مهر از طریق بانکهای عامل در هفته آینده آغاز می‌شود.

مهدی قطبی زاده توضیح داد: در حال حاضر بانک مسکن و تجارت در حال پرداخت تسهیلات هستند و سایر بانکها نیز در حال آماده شدن برای پرداخت تسهیلات طرحهای مسکن مهر می‌باشند.

وی افزود: عملیات آماده سازی زمین در شهر جدید شیرین شهر حداکثر تا نیمه نخست آذرماه آغاز می‌شود. به افرادی که در طرح مسکن مهر شهرستان اهواز ثبت‌نام کرده‌اند و هزینه‌ آماده سازی زمین را به حساب تعاونی خود واریز کرده‌اند پس از انجام عملیات آماده سازی، زمین واگذار می‌شود.

قطبی زاده تصریح کرد: آماده سازی طرحهای مسکن مهر در سایر شهرستانهای استان انجام شده و در شهرستانهای شوشتر و بهبهان زمین‌ها قابل واگذاری است.