راه اندازی سامانه تشکیل مدیر کل تعاون خوزستان

و ثبت الکترونیکی تعاونی ها در استان

 

مدیر کل تعاون خوزستان از راه اندازی سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها در استان خبر داد.  

 

مهدی قطبی زاده ، تحقق دولت الکترونیک را از جمله اهداف این طرح اعلام کرد و افزود: از این پس افرادی که قصد تشکیل شرکت های تعاونی دارند ، می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی  http://ei.icm.ir فرم های اولیه تشکیل شرکت تعاونی را تکمیل و پس از اخذ کد رهگیری نسبت به انجام سایر مراحل اقدام کنند.

وی همچنین تسریع در امور تشکیل تعاونی ها، کم شدن مراجعه ی ارباب رجوع به اداره های تعاون استان ، به روز رسانی آمار و اطلاعات و برنامه ریزی مناسب برای تعاونی ها را از جمله دیگر اهداف این طرح برشمرد .