50 تعاونی مسکن مهر شوشتر به بانک معرفی می‌شوند

فرماندار شوشتر گفت:50 تعاونی مسکن مهر شهرستان شوشتر فردا برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک عامل معرفی می‌شوند.

علی‌اصغر قوچانی در جلسه مسکن مهر این شهرستان اظهار داشت: در یک هفته گذشته مقدمات معرفی 50 تعاونی مسکن مهر در شوشتر به بانک از طرف سازمان مسکن و شهرسازی انجام شده است که معرفی این تعداد تعاونی به بانک در شوشتر فردا سه‌شنبه آغاز می‌شود.
وی افزود: تمام نقشه‌های اصلاحی شهرک مسکن مهر در شوشتر از طرف اداره کل مسکن و شهرسازی خوزستان تایید شده است که در اجرای سریع پروژه ساخت مسکن مهر در شوشتر تاثیر فراوان دارد.
فرماندار شوشتر گفت: این تعداد تعاونی به خاطر مشارکت در تامین آورده مالی در بانک، پیشرفت فیزیکی بیشتری نسبت به 105 تعاونی دیگر در شوشتر دارند که همین مسئله سبب شده است که فرآیند واگذاری زمین و زیرسازی‌ها با پیشرفت بیشتری مواجه باشد.
قوچانی تاکیدکرد: در مرحله نخست واگذاری زمین، 4 هزار و 583 نفر از اعضای تعاونی‌ها به بانک معرفی شدند و تمام هماهنگی‌ها با بانک‌های عامل شوشتر انجام شده است.
بانک‌های عامل مسکن مهر شوشتر، بانک تجارت و ملی است.