تحویل27 هکتار زمین به تعاونی های مسکن مهرخرمشهر 

فرماندار خرمشهر گفت: 27 هکتار زمین برای ساخت پنج هزار واحد مسکونی به شرکتهای تعاونی خرمشهر تحویل یافته است.

محمد رضا آملازاده توضیح داد: با وجود کمبود زمینهای دولتی برای اختصاص به طرح مسکن مهر خرمشهر، روند تشکیل تعاونیها به خوبی پیش می‌رود.

وی افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام شده هم اکنون حدود 30 هکتار زمین برای اجرای طرح مسکن مهر در نظر گرفته شده است.

آملازاده تصریح کرد: این قطعه های زمین به 42 تعاونی مسکن مهر واگذار خواهد ‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان خرمشهر، مشاور و طراح انتخاب شده و کار طراحی واحدها آغاز شده است. پس از انجام مرحله طراحی، زمین برای آماده سازی به پیمانکار مشخص شده واگذار می‌شود.