امیدواریم تا پایان امسال بانک توسعه تعاون راه اندازی شود

مهندس غریب رضا و مهدی قطبی زاده در حال پاسخ گویی به ارباب رجوع

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در مورد تشکیل بانک توسعه تعاون گفت: اساسنامه این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و به زودی برای تصویب در اختیار هیات دولت قرار می گیرد که امیدواریم تا پایان امسال بانک توسعه تعاون راه اندازی شود.    
عبد المجید غریب رضا افزود : همچنین طی دو روز به 73 نامه مردمی که به ستاد وزارت تعاون ارجاع شده بودند پاسخ های لازم داده شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین موضوع مراجعات در زمینه های اشتغال، وام خوداشتغالی، تسهیلات بانکی و مسکن بوده است، اظهار داشت: برخی متقاضیان که تقاضای اشتغال داشتند در زمینه تشکیل تعاونی راهنمایی شدند ضمن اینکه عده ای نیز که دارای مهارت های فنی و حرفه ای از جمله صنایع دستی بودند و نیاز به وام خود اشتغالی داشتند به دستگاه های ذیربط معرفی شدند.

عبد المجید غریب رضا ادامه داد: عده ای هم مشکل مسکن داشتند که قرار شد در سایت مسکن ثبت نام کنند تا به عضویت تعاونی های مسکن مهر درآیند.

وی افزود: برخی از صاحبان تعاونی ها نیز تسهیلات اشتغالزایی نیاز داشتند که امیدواریم با همکاری و مشارکت بانک ها و استفاده از تسهیلات زودبازده و نیز صندوق تعاون مشکلاتشان حل شود.

معاون وزیر تعاون افزود: کار ویژه ای در ستاد با حضور دو تعاونی بزرگ در اهواز برای تاسیس بازارچه های اشتغال در منطقه کیان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه این دو تعاونی مشکلاتی داشتند، بیان داشت: در جلسه ای با حضور شهردار، مدیران بانک ها، معاونان  وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و نماینده وزارت کشور مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی اتخاد و صورتجلسه شد که امیدواریم این بازارچه ها فعال و تحویل این دو تعاونی شود تا ضمن ساماندهی دست فروشان، کسب و کار رونق گیرد.