استان خوزستان یک نماینده در این مسابقات خواهد داشت

در حالی که پیش از این تیم های تعاونی مسکن کاویان و تولیدی مجید به عنوان نمایندگان خوزستان در لیگ فرنگی اعلام آمادگی کرده بودند در جلسه هماهنگی لیگ این رشته که در فدراسیون کشتی برگزار می شود تنها نماینده تیم تولیدی مجید شرکت خواهد کرد.
اردوان صاحب، دبیر هیئت کشتی استان خوزستان، در این رابطه گفت: مشکلاتی به وجود آمد که مانع از حضور تیم تعاونی مسکن در لیگ شد. به هر حال لیگ چهار و پنج تیمی به درد کشتی فرنگی نمی خورد و امکان ایجاد حاشیه در آن زیادی می شود. من به زمان برگزاری این رقابت ها کاری ندارم چون هر زمان که برگزار شود خوب است؛ اما تعداد تیم های شرکت کننده اهمیت زیادی دارد.