ثبت‌نام159 هزار جویای کار در پایگاه اداره کل تعاون خوزستان   دکترمحمد هاشم ‌پور

مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان گفت: تاکنون 159 هزار نفر از افراد جویای کار در سایت اداره تعاون ثبت‌نام کرده‌‌اند.

دکترمحمد هاشم ‌پور در ششمین جلسه ایجاد اشتغال برای مناطق حاشیه شهرستان اهواز گفت: تعداد ثبت‌نام‌کنندگان جویای کار در سایت اداره تعاون به جز نامه‌های سفر دوم رئیس‌جمهوری، 159هزار نفر است که از این تعداد 33 هزار و 161 نفر مربوط به شهرستان اهواز و یک هزار و 271 نفر مربوط به مناطق حاشیه اهواز است.
وی اظهار داشت: طی مطالعات انجام شده بیش از 60 هزار فرصت شغلی برای کارجویان خوزستانی تدوین و برای هر شهرستان 100 طرح و مجموعا 230 طرح برای استان ارائه شده است.
هاشم‌پور این آمار را نتیجه شش ماه مطالعه توسط جهاد دانشگاهی ذکر کرد و گفت: وظیفه این بنیاد که برای اجرای بخشی از اصول 43 و 44 قانون اساسی و در همه استان‌ها تشکیل شده، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از طریق اداره تعاون است.
وی هدف از تشکیل این بنیاد را ساماندهی مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان از طریق تشکیل شرکت‌های مادر تخصصی عنوان کرد و گفت: ماهیت این شرکت‌ها صد‌در‌صد خصوصی است ولی در کنار آن یک ستاد راهبردی به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و وظیفه آن حمایت از بنیاد توسعه کارآفرینی است.
هاشم‌پور تصریح کرد: تمام اموری که باید از بخش دولتی به خصوصی واگذار شود در این ستاد مطرح و به بنیاد توسعه کارآفرینی پیشنهاد می‌شود و بنیاد براساس ضرورت‌هایی که ستاد راهبردی ارائه می‌دهد شرکت‌های خصوصی را تشکیل می‌دهد.
معاون عمرانی فرماندار اهواز در این جلسه از تشکیل پنج دفتر اجرایی زیرنظر فرمانداری اهواز در مناطق حاشیه اهواز برای توانمندسازی افرادجویای کار این مناطق خبر داد.
سید رحمت‌الله حسینی گفت: جلوگیری از ایجاد مناطق جدید در حاشیه شهر اهواز، جلوگیری از توسعه شهر اهواز و توانمندسازی مناطق حاشیه و آگاه کردن و فرهنگسازی برای ممانعت از جذب آنها به شغل‌های کاذب و ساخت و ساز غیرمجاز از اهداف این جلسات است.
گفتنی است که 17منطقه حاشیه در اهواز وجود دارد و از جمعیت یک میلیون و 100 هزار نفری شهر اهواز تعداد 320 هزار نفر در مناطق حاشیه این شهر ساکن هستند.