امکان ساخت مسکن مهر بدون عضویت در تعاونی‌ها مهدی قطبی‌زاده
 
مدیر کل تعاون خوزستان گفت: متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر می‌توانند بدون مشارکت در تعاونی‌ها با معرفی اداره کل تعاون و درگروه‌های سه تا پنج نفره برای دریافت زمین و ساخت مسکن اقدام کنند
مهدی قطبی‌زاده افزود: آماده‌سازی زمین‌های مسکن مهر باید به صورت متمرکز و با حضور اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن انجام شود اما پس از عملیات آماده‌سازی زمین، ساخت مسکن بدون مشارکت در تعاونی‌ها مجاز است.
وی اضافه کرد: همزمان با شروع آماده‌سازی، قطعات تفکیکی با تعیین بر و کف زمین به گروه‌های سه و پنج نفره با برگه واگذاری تحویل متقاضی می‌شود و این گروه‌ها می‌توانند عملیات اجرایی ساختمان را خود یا از طریق تعاونی‌های مربوط انجام دهند.
مدیر کل تعاون خوزستان ادامه داد: همچنین شهرداری‌های سراسر کشور نیز موظف شده‌اند در صورت درخواست متقاضیان به صدور پایان کار در پایان مرحله سفت‌کاری و نمای خارج ساختمان اقدام کنند.
قطبی‌زاده خاطرنشان کرد: مسئولیت حسن اجرای طرح مسکن مهر و واگذاری 99 ساله و تشخیص و نحوه اجرای مفاد این تصویب‌نامه در استان بر عهده شخص استاندار و در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است.