تعاونی های دهیاری و توسعه روستایی در استان تشکیل می شود

 

تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت امور عمرانی استانداری و اداره کل تعاون خوزستان  در خصوص ایجاد اشتغال و توسعه بخش تعاونی در مناطق روستایی کشور از طریق دهیاری ها و تشکیل تعاونی های دهیاری و‌ توسعه روستایی به امضای دکتر سید عباس طباطبایی و مهدی قطبی زاده رسید .    

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: این تفاهم نامه در جهت تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهداف برنامه چهارم و به منظور کاهش تصدی‌گری در بخش های دولتی و تحکیم مشارکت های مردمی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، کمک به عمران و آبادانی و رشد اقتصادی روستاها، کمک به اجرای برنامه‌های عمرانی و خدماتی دولت در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها به امضا رسیده است. مهدی قطبی زاده ، موضوع های این تفاهم نامه را تشکیل شرکت تعاونی فراگیر ملی تعاونی‌های توسعه روستایی و تعاونی های دهیاری ها عنوان و خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه، دفتر امور روستایی استانداری و اداره کل تعاون خوزستان ، به منظور فرهنگ‌سازی و آشنایی دهیاری ها و روستاییان به ویژه دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و افراد جویای کار با چگونگی تشکیل تعاونی، برنامه‌های ترویجی و آموزشی مناسب را طراحی و اجرا می‌کنند .

مدیر کل تعاون خوزستان همچنین در خصوص تعهدهای طرفین در این تفاهم نامه گفت: دفتر امور روستایی استانداری خوزستان ، فضاها و امکانات مورد نیاز را برای اجرای برنامه‌های ترویجی و برگزاری کلاس ها و دوره‌های آموزشی لازم برای تشکیل و راه‌اندازی شرکت های تعاونی تامین و در اختیار قرار خواهد داد. این دفتر همچنین از طریق دهیاری ها نسبت به اطلاع رسانی مناسب در سطح روستا و نیز شناسایی، ترغیب و سازماندهی جوانان جویای کار اقدام می کند وبسترهای لازم را برای ایجاد تعاونی در روستا فراهم می‌سازد.

قطبی زاده  در ادامه با بیان این که معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان و اداره کل تعاون  حمایت های لازم را برای شکل‌گیری و فعالیت و همچنین تامین نیازها و دسترسی به فرصت ها و خدمات قابل ارایه دولتی از تعاونی های توسعه روستایی و دهیاری ها به عمل می‌آورند، تصریح کرد: حوزه معاونت عمرانی استانداری برای واگذاری طرح های عمرانی و خدماتی که از طریق دستگاه های اجرایی در روستاها اجرا می‌شود، به شرکت های تعاونی توسعه روستایی و دهیاری های واجد شرایط و انتقال اعتبارات مربوط ، اقدام و هماهنگی لازم را معمول خواهد داشت. او در ادامه با اشاره به این که اداره کل تعاون خوزستان از طریق سیستم بانکی و صندوق تعاون، برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه اقتصادی شرکت های تعاونی توسعه روستایی و دهیاری ها همکاری و اقدام می‌کند، افزود: معاونت امور عمرانی و دفتر امور روستایی نیز حمایت های لازم را برای تامین ماشین‌آلات به منظور اجرای طرح های عمرانی و خدماتی مورد نیاز تعاونی های دهیاری به عمل خواهد آورد.

مدیر کل تعاون خوزستان خاطر نشان کرد : طرح های اقتصادی ارایه شده از سوی تعاونی های توسعه ی روستایی و دهیاری ها برای برخورداری از تسهیلات بانکی در اولویت خواهند بود .

او در زمینه اقدامات لازم برای اجرای دقیق مفاد این تفاهم نامه در سطح شهرستان افزود: در هر شهرستان کمیته‌ای متشکل از فرماندار به عنوان رئیس کمیته، رییس اداره تعاون شهرستان به عنوان دبیر کمیته، رییس صندوق تعاون شهرستان به عنوان عضوکمیته و نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط بر حسب مورد و ضرورت، وظیفه هماهنگی، رفع موانع و اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه در سطح شهرستان مربوط را عهده‌دار است و این کمیته گزارش پیشرفت تفاهمنامه را در سطح شهرستان به صورت ادواری هر دو ماه یکبار تهیه و به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال می‌‌کند. این مقام مسوول همچنین در زمینه اقدامات لازم برای هماهنگی اجرای مفاد تفاهم نامه مزبور در سطح استان ، تصریح کرد: در هر استان کمیته‌ای متشکل از مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری به عنوان رییس کمیته، مدیرکل تعاون استان به عنوان دبیر کمیته، سرپرست صندوق تعاون استان به عنوان عضو و نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط بر حسب مورد و ضرورت، وظیفه هماهنگی، رفع موانع و اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه را در سطح استان عهده‌دار است و این کمیته گزارش فعالیت های استانی تفاهم نامه را به صورت ادواری هر شش ماه یکبار تهیه و به معاون امور عمرانی ارسال می‌‌کند.