27 هکتار زمین در قالب مسکن مهر به مردم واگذار شده است

فرماندار شهرستان خرمشهر گفت:‌ در قالب طرح مسکن مهر 27 هکتار زمین در شهرستان خرمشهر به مردم واگذار شده است.

محمدرضا آملازاده با بیان این مطلب توضیح داد: این میزان زمین به چهار هزار و 161 عضو تعاونی‌های مسکن مهر واگذار شده است.

وی افزود: حدود 20 تعاونی مسکن مهر در قالب اتحادیه مسکن مهر در شهرستان خرمشهر فعال هستند.

آمولازاده اظهار داشت: تاکنون شرکت مشاور پروژه انتخاب شده و مطالعات به پایان رسیده است و در حال حاضر در مرحله تایید نقشه‌ها در سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان قرار دارد.

وی تصریح کرد: پس از تایید سازمان مسکن و شهرسازی، عملیات اجرای پروژه مسکن مهر به اجرا گذاشته می‌شود.

آملازاده خاطرنشان کرد: بنظر نمی‌رسد تایید نقشه‌ها در سازمان مسکن و شهرسازی زمان بر شود. امیدوارم ساخت مسکن مهر هر چه سریعتر آغاز شود.