قیمت تمام شده تولید میگو بالاتر از قیمت فروش است

رییس اتحادیه تعاونی های آبزیان خوزستان با بیان اینکه قیمت تمام‌شده تولید میگو برای تولیدکنندگان بالاتر از قیمت فروش است، بر پرداخت یارانه‌های صادراتی به پرورش‌دهندگان تاکید کرد و افزود: یارانه‌ها می‌توانند از زیان تولیدکنندگان جلوگیری کرده و آنها را برای حرکت در مسیر تولید تشویق کنند.

محمد معلم با یادآوری اینکه یارانه‌های صادراتی میگو از سه سال پیش تاکنون پرداخت نشده است، افزود: متاسفانه علاوه بر پرداخت نشدن یارانه‌ها مصوبه ریاست‌جمهوری که سال قبل در هرمزگان برای پرداخت سود و جرایم پرورش‌دهندگان تصویب شده بود نیز با گذشت یکسال هنوز اجرایی نشده است که در صورت اجرایی نشدن آن، امکان گرفتن اعتبارات برای پرورش‌دهنده‌ها در سال آینده مقدور نخواهد بود و در نتیجه این تولید ارزشمند در استان متوقف خواهد شد.

معلم با بیان اینکه کمبود آب رودخانه‌ها در مواقع خشکسالی به شرط کنترل آلاینده‌های موجود در آب چالشی را برای پرورش‌دهندگان میگو ایجاد نمی‌کند، اضافه کرد: کاهش آب رودخانه‌ها باعث افزایش غلظت آلاینده‌های رودخانه‌ها می‌شود که این آلاینده‌ها در مزراعی که فاقد دریچه‌های کنترل آب شور و شیرین هستند تاثیرات منفی بسیاری را در برخواهد داشت.

وی افزود: به‌طور مثال فاضلاب ناشی از واحدهای صنایع شیمیایی و کشاورزی که از بالادست وارد رودخانه‌ کارون و بهمن شیر می‌شود در زمان خشکسالی غلظت بسیار پیدا می‌کند و تاثیرات منفی را بر تولید پرورش‌دهندگان میگو که از آب این رودخانه‌ها استفاده می‌کنند، وارد می‌کند.

رییس اتحادیه تعاونی های آبزیان خوزستان خاطرنشان کرد: نمونه آسیب ناشی از آلاینده‌ها را در سال 78 مشاهده کردیم؛ به‌طوری که خشکسالی باعث شد تولید مزارع پرورش میگوی استان 50 درصد در واحد سطح کاهش یابد و به همین دلیل باید تدابیری مناسب برای کنترل آلاینده‌ها در نظر گرفته شود چراکه در غیر این صورت این عوامل و آلاینده‌های موجود در رودخانه‌ها مشکلات بسیاری را علاوه بر بیماری لکه‌سفید که هر چندوقت یکبار متوجه این تولید می‌شود، برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.