تشکیل نخستین شرکت تعاونی مادر تخصصی حمل و نقل شهری خوزستان در کشور

  مدیرکل تعاون خوزستان از تشکیل نخستین شرکت تعاونی مادر تخصصی حمل و نقل شهری استان خوزستان در کشور خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، مهدی قطبی زاده ، ساماندهی تشکل ها در بخش های تعاونی و خصوصی و نیز شاغلان در شبکه حمل و نقل شهری در بخش بار و مسافر ، توسعه ی شغلی ، فنی و ایجاد اشتغال پایدار همراه با ایجاد تشکل های جدید با مشارکت بخش های حقوقی و حقیقی در شبکه حمل و نقل شهری استان و توسعه و نوسازی ناوگان و تلاش در جهت ایجاد زیرساخت های مربوط به حمل و نقل شهری را از جمله اهداف این تعاونی مادر تخصصی برشمرد و گفت : شرکت تعاونی مادر تخصصی حمل و نقل شهری استان می تواند ضمن ارتباط با مسوولان و شهروندان و شناسایی خدمات ارایه دهنده به آن ها ، در جهت توسعه و کمک به  بخش حمل و نقل گام های مفیدی بردارد .

وی ضمن حمایت اداره کل تعاون استان از تشکیل این تعاونی ، و بیان این نکته که وضعیت حمل و نقل شهری مناسب کلان شهر اهواز نیست و نیاز به بازنگری دارد ، بر ضرورت انجام امور آموزشی و پرورشی برای شاغلان و استفاده کنندگان از خدمات حمل و نقل شهری برای رسیدن به جایگاه مشارکت ایشان در توسعه ی خدمات شهری و نیز ایجاد بخش های حمایتی ، تامین اجتماعی ، بازنشستگی و درمانی و  رفاهی و فرهنگی برای ارایه ی خدمات به رانندگان و خانواده های آنان تاکید کرد .