قابل توجه مردم و مسوولان کشورهای خارجی ، به ویژه حوزه ی خلیج فارس .گول نخورید . هیچ خلیجی به نام العربی یا عربی وجود ندارد . نام خلیج العربی یا خلیج عربی جعلی است . چوب این نام جعلی را متقلبان و دشمنان ایران و ایرانیان ، بر بام دهن های خراب شان ، علم کرده اند ؛ غافل از این که چوب همین اقدام ناجوانمردانه ی شان را خواهند خورد . چیزی به نام جعلی خلیج عربی وجود نداشته و ندارد . تنها نامی که از قدیم الایام بر جای مانده و هم چنان پا برجا خواهد ماند ، " خلیج فارس " است که امروزه بر تارک جهان، به ویژه خاور میانه می درخشد .
تا ایران و ایرانی زنده هست ، خلیج فارس هم چون خاری است در چشمان دشمنان ایران و انقلاب اسلامی . پاینده ایران . سلام و درود بر ایرانیان و همیشه جاری و با عظمت ، خلیج همیشگی فارس .