مرغ در ایام نوروز برای عرضه به بازار موجود است

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای مرغداری خوزستان گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار روز به 2هزار و 400 تومان کاهش یافته است.

عبدالرضا رضایی توضیح داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ از درب کشتارگاه 2160 تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده از درب مرغداری نیز1450 تومان است.

وی عنوان کرد: از جمله عواملی که موجب شده قیمت مرغ مناسب و رو به کاهش باشد می‌توان به معتدل بودن هوا و افزایش یافتن تولید در این فصل اشاره کرد.

رضایی با اشاره به ذخیره‌سازی مرغ از سوی پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به این ذخیره‌سازی، قیمت مرغ در ایام نوروز تغییر چندانی نداشته باشد البته پیش‌بینی قیمت مرغ در ایام عید مشکل است ولی به هر حال مرغ در ایام نوروز برای عرضه به بازار از سوی مرکز پشتیبانی جهاد وجود دارد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونیهای مرغداری خوزستان بیان کرد: با توجه به تولید مرغداری‌ها مرغ مازاد استان از سوی اداره پشتیبانی جهاد کشاورزی ذخیره‌سازی می‌شود.

وی با اشاره به قیمت نهاده‌ها در سطح بازار یادآور شد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ذرت 250 تا 255 و سویا نیز بین 475 تا 480 تومان است. البته خرید نهادها در بازار به صورت آزاد صورت می‌پذیرد.