ساخت مسکن مهر بدون عضویت در تعاونی‌ها

مدیرکل تعاون خوزستان

مدیر کل تعاون خوزستان گفت: متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر می‌توانند بدون عضویت در تعاونی‌ها و با معرفی اداره های تعاون شهرستان ها ، درگروه‌های سه تا پنج نفره ، برای دریافت زمین اقدام کنند .

مهدی قطبی‌زاده افزود: آماده‌سازی زمین‌های مسکن مهر باید به صورت متمرکز و با حضور اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن انجام شود اما پس از عملیات آماده‌سازی زمین ، ساخت مسکن بدون عضویت در تعاونی‌ها مجاز است.

وی اضافه کرد : همزمان با شروع آماده‌سازی ، قطعات تفکیکی با تعیین بر و کف زمین به گروه‌های سه و پنج نفره با برگه واگذاری تحویل متقاضی می‌شود و این گروه‌ها می‌توانند عملیات اجرایی ساختمان را خود راسا انجام دهند.

مدیر کل تعاون خوزستان ادامه داد : همچنین شهرداری‌های سراسر کشور نیز موظف شده‌اند در صورت درخواست متقاضیان به صدور پایان کار ، در پایان مرحله سفت‌کاری و نمای خارج ساختمان اقدام کنند .

قطبی‌زاده خاطرنشان کرد : مسوولیت حسن اجرای طرح مسکن مهر ( واگذاری 99 ساله ) در استان بر عهده شخص استاندار و در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است.