۴٧٠٠ نفر در قالب مسکن مهر در آبادان عضو هستند

رییس اداره تعاون آبادان گفت : با توجه به سیاست های دولت در تامین مسکن برای قشرهای کم در آمد تاکنون 40تعاونی مسکن مهر در آبادان تشکیل شده است.
" سید ناصر مشعشعیان "افزود: بیش از چهار هزار و700 نفر در قالب مسکن مهر در آبادان عضو هستند.
وی ادامه داد: تعاونی هایی که در مدت تشکیل اقدامات مثبتی انجام نداده اند نسبت به تغییر هیات مدیره تعاونی اقدام خواهد شد.
مشعشعیان از ادغام تعاونی های کوچک با تعاونی های فعال خبر داد و گفت:تعاونی هایی که از لحاظ مدیریتی فعالیتی انجام ندهند زمین تحویلی از آنها پس گرفته خواهد شد.
فرماندار آبادان نیز گفت : چهار هزار و 700 مسکونی در قالب مسکن مهر در آبادان ساخته می شود.
"سید خلف موسوی " در نشست بررسی مشکلات تعاونی های مسکن مهر در سرسرای اداری فرمانداری آبادان افزود: در زمان حاضر اقدامات اولیه از جمله زمین در اختیار تعاونی های مسکن مهر قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: 20 میلیون ریال به عتوان وام شروع کار در اختیار تعاونی های مسکن مهر در آبادان قرار گرفته است .
فرماندار آبادان از اختصاص 55 هکتار زمین به منظور ساخت مسکن مهر در آبادان خبر داد و گفت : عملیات آماده سازی این زمین های تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ادامه داد: هیچ مشکلی برای دریافت پروانه ساختمان مسکن مهر در آبادان وجود ندارد و چهار هزار سند در شهرداری آماده تحویل به اعضای تعاونی های مسکن مهر است.
موسوی گفت: شش میلیارد و 700 میلیون ریال از سوی دولت به عنوان 50 درصد کمک هزینه صدور پروانه ساخت در اختیار شهرداری آبادان قرار گرفته است.