۹۴۷۳‬نفر به مسکن و شهرسازی دزفول معرفی شدند

رییس اداره تعاون دزفول از معرفی ‪ 9‬هزار و ‪ ۴۷۳‬نفر در قالب طرح تعاونی مسکن مهر برای دریافت زمین به مسکن و شهرسازی خبر داد.

" خسرو کیارسی " به خبرنگار ایرنا گفت: از این افراد افزون بر هفت هزار نفر آنان افراد ثبت نام شده از آغاز طرح مسکن مهر تاکنون و مابقی مربوط به سالهای قبل می‌باشند.

وی افزود: از آغاز طرح مسکن مهر از سال ‪ ۸۶‬تاکنون ‪ ۱۳۱‬تعاونی مسکن در دزفول تشکیل شده که ‪ ۱۰‬تعاونی آن مربوط به فروردینماه امسال است.

کیارسی گفت: از تعداد افراد معرفی شده برای دریافت زمین به‌مسکن وشهرسازی تاکنون تنها‪ ۳۱۰‬نفر در قالب شش تعاونی مربوط به سالهای قبل موفق به‌دریافت زمین شده‌اند.

رییس تعاون دزفول خاطرنشان کرد که به این تعاونیها برای ساخت آپارتمان افزون بر ‪ ۱۷‬هزار متر زمین واگذار شده که در حال آماده‌سازی برای ساخت مسکن از سوی تعاونیها می‌باشند.

وی مشکل مسکن درمنطقه را با توجه‌به آمار مراجعین فاقد مسکن به‌این اداره بسیار حاد دانست و گفت: در بررسی انجام شده دزفول در استان مقام دوم از لحاظ تعداد ثبت نام شده برای مسکن و در مقام بیستم بین استانهای کشور قرار دارد.