تبدیل صندوق‌های تعاون به بانک در گرو تامین سرمایه

 مهدی قطبی زاده  

مدیر کل تعاون استان خوزستان گفت: درصورت تامین سرمایه، صندوق‌های تعاون در سراسر کشور به بانک تبدیل می‌شوند.

مهدی قطبی‌زاده اظهار داشت: تبدیل صندوق‌های تعاون به بانک از جمله برنامه‌های سال 87 وزارت‌خانه بود که در این زمینه توافقاتی با بانک مرکزی صورت گرفت.

وی افزود: اساسنامه‌ بانک تنظیم شده و 500 میلیارد تومان سرمایه اولیه برای این بانک در نظر گرفته شده است؛ دولت نیز تامین این میزان سرمایه را تعهد کرده است.

قطبی‌زاده بیان کرد: در سال گذشته صندوق تعاون 254 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی‌های استان پرداخت کرد که این میزان تسهیلات بیش از میزان تسهیلات پرداختی دیگر بانک‌ها به بخش تعاونی بوده است.