طرح جامع بیمه تعاون از سوی وزارت‌خانه در حال پیگیری است

مدیرکل تعاون خوزستان در کنار وزیر تعاون و زنده یاد دکتر هاشم پور مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خوزستان

مدیرکل تعاون خوزستان با اشاره به اینکه طرح جامع بیمه تعاون از سوی وزارت تعاون در حال پیگیری است، گفت: قرار است در راستای اجرای این طرح یک شرکت بیمه ویژه تعاونی‌ها تشکیل شود.

مهدی قطبی‌زاده اظهار داشت: این شرکت پس از تشکیل، بیمه سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی را که در حال حاضر تحت پوشش شرکت‌های بیمه‌ موجود قرار نمی‌گیرد به تعاونی‌ها ارائه خواهد کرد.

وی افزود: تعاونی‌ها، سهام‌داران این شرکت بیمه خواهند بود و خرید سهام برای تمام تعاونی‌ها آزاد است. همچنین در صورتی‌ که شرکت‌های خصوصی غیر تعاونی بخواهند سهام شرکت بیمه را خریداری کنند باید هماهنگی‌های لازم را با دفتر تشکیل و توسعه تعاونی‌های وزارت خانه تعاون انجام دهند.

قطبی‌زاده یادآور شد: طرح جامع بیمه تعاون در قالب یک شرکت بیمه غیر دولتی در تمامی استان‌ها قابل اجراست.