بانک‌کشاورزی برای پرداخت خسارت اقدامی نکرده است

رئیس اتحادیه تعاونی های پرورش دهندگان میگو خوزستان با اشاره به مشکلات پرورش‌دهندگان در زمینه غذای مورد نیاز و تهیه بچه میگو، تصریح کرد: اگر در چند روز آینده اعتبارات موردنیاز به پرورش‌دهندگان پرداخت نشود، میگو‌های کشت شده امسال به صورت کامل از بین می‌رود.

محمد معلم در گفت و گو با (ایسنا) اظهار داشت: پرورش‌دهندگانی که عملیات کشت میگو را آغاز کرده‌اند با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه فصل کشت میگو رو به اتمام است، عنوان کرد: تاکنون هیچ‌گونه اقدامی از سوی بانک کشاورزی برای پرداخت خسارت به پرورش دهندگان میگو صورت نگرفته است.

معلم یادآور شد: در جلسه‌ای که در 23 اردیبهشت ماه پیرامون مشکلات میگو در استانداری برگزار شد، مقرر گشت اعتبار خسارت سال گذشته میگوکاران تامین و همچنین اعتباراتی برای پرورش میگو در سال جاری در نظر گرفته شود که تاکنون اقدامی نشده است.

رئیس اتحادیه تعاونی های پرورش دهندگان میگو خاطرنشان کرد: اعتباراتی نیز که از سوی استانداری برای تامین نیازهای پرورش دهندگان مصوب شد، هنوز پرداخت نشده است.