عملیات آماده سازی زمین در شیرین شهر اهواز آغاز شد

مدیرکل تعاون خوزستان گفت: عملیات آماده سازی 33 هکتار زمین روز چهارشنبه در شهر جدید "شیرین شهر" اهواز آغاز شد.

"مهدی قطب زاده" دراین باره افزود: این زمین ها در بخش جنوبی شهر واقع شده اند که برای ساخت مسکن اعضای تعاونی های مسکن در قالب مسکن مهر در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: عملیات آماده سازی زمین در دو بخش اصلی و فرعی توسط شرکت عمران شیرین شهر و اتحادیه تعاونی های مسکن مهر اهواز انجام می شود .
"قطبی زاده" تصریح کرد: کار ساخت و ساز مسکن توسط 18 شرکت تعاونی مسکن مهر با یک هزارو 820 نفرعضو پس از آماده سازی زمین شروع خواهد شد.
مدیر کل تعاون خوزستان گفت: برای انجام امور زیر بنایی ساخت وساز ها در شهر جدید شیرین شهر از فناوری های جدید در امور آب و فاضلاب، برق و فضای سبز استفاده می شود