مولد پرورش میگو در هفته جاری وارد آبادان می شود

یک مقام مسوول گفت: در حال حاضر بانکها برای پرداخت اعتبار به پرورش دهندگان میگو با مشکل مواجهند.

وی توضیح داد: محدودیت در پرداخت اعتبارات بانکی و بدهکار بودن پرورش دهندگان میگو از عواملی است که موجب شده پرورش دهندگان در دریافت اعتبارات با مشکل مواجه شوند.

وی افزود: در حال حاضر به منظور پرورش میگو در سال جاری به 5 میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستیم.

وی عنوان کرد: قرار است مولد پرورش میگو توسط تعاونی تولید پرورش دهندگان میگو در هفته جاری وارد آبادان شود. قراردادی بین تعاونی و یک کشور خارجی به مظور واردات مولد منعقد شده که در صورتی که مشکلی پیش نیاید مولدها به آبادان وارد می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: قرار است در سال جاری 800 هکتار از اراضی چوئبده آبادان به کشت میگو اختصاص یابد و پیش‌بینی برداشت 2 هزار تن میگو شده است. زمین‌های آماده برای پرورش میگو حدود یک هزار و 550 هکتار می‌باشد.

وی گفت: هم اکنون در بخش پرورش میگو حدود 600 نفر در حال فعالیت هستند.