99 درصد از مشمولین دریافت سهام عدالت در تعاونی‌ها ثبت نام کرده‌اند

معاون سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: از 2 میلیون و 300 هزار نفر مشمول دریافت سهام عدالت در سطح استان، 2 میلیون و 130 هزار نفر به میزان 99 درصد در تعاونی‌های سهام عدالت استان ثبت نام کرده‌اند.

عبدالقاسم غوابش توضیح داد: از 310 هزار مشمول مرحله نخست که شامل افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد است، 296 هزار و 359 نفر تا کنون سود خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در مرحله دوم نیز از 292 هزار و 179 نفر مشمول دریافت سود سهام عدالت، برای 284 هزار و 413 نفر برگه حواله سود سهام صادر شده است. در این مرحله251 هزار و 191 نفر سود خود را تا کنون دریافت کرده‌اند.

غوابش تصریح کرد: سود سهام یکساله 80 هزار تومان برای هر نفر و 400 هزار تومان برای یک خانوار 5 نفره است.

وی گفت: از مشمولین طرح سهام عدالت در خواست می‌شود هر چه سریعتر نسبت به دریافت سود سهام سالیانه خود اقدام کنند. تا کنون 40 هزار نفر نسبت به دریافت سود خود اقدام نکرده‌اند.

غوابش ادامه داد: پنج بانک صادرات، ملی، کشاورزی، سپه و پست بانک مسئول پرداخت سود سهام عدالت در استان هستند.