پنج هزارنفراز روستاییان سود سهام عدالت دریافت کردند

 بخشدار مرکزی خرمشهر گفت:پنج هزار و 510 نفر از روستاییان بخش مرکزی خرمشهر سود سهام عدالت خود را دریافت کردند.

"نادر عمیدزاده" افزود: این تعداد در قالب یکهزار و 530 خانوار روستایی که در مرحله اول سال 86 ثبت نام کرده بودند ، سهام خود را از بانکهای عامل دریافت کردند.
وی میزان سود سهام عدالت برای هر نفر را 800هزار ریال عنوان کرد و افزود: امید است در روزهای آینده روستاییانی که ثبت نام کرده بودند ، سود سهام آنان پرداخت شود.
عمیدزاده ادامه داد: تاکنون بیش از 17 هزار روستایی در بخش مرکزی خرمشهر در طرح دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند.