راه‌اندازی سامانه‌ی جامع نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها با هدف بهبود کیفیت نظارت

مدیرکل تعاون خوزستان گفت: وزارت تعاون سامانه‌ی جامع نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها را به منظور بهبود کیفیت نظارت برعملکرد تعاونی‌ها راه اندازی کرده است.

مهدی قطبی‌زاده  اظهار داشت: این سامانه با هدف حمایت، پشتیبانی، حفظ سلامت، رشد و توسعه‌ی پایدار بخش تعاونی طراحی و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: تعانی‌ها می‌توانند با مراجعه به نشانی http: //nezarat.icm.ir وساخت ایمیل، بین تعاونی و وزارت خانه ارتباط برقرار و از طریق این سیستم الکترونیکی ارتباط خود را با ادارات کل تعاون شهرستان‌ها و وزارت تعاون بیش از گذشته کنند.

قطبی زاده ادامه داد: همچنین تعاونی‌ها می‌توانند مکاتبات، مشکلات، میزان تولید، پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا و ارائه گزارش کار یک ماهه خود را بدون مراجعه حضوری و از طریق این سامانه انجام دهند.

وی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف یادآور شد: سامانه جامع نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف راه‌اندازی شده و در کاهش حجم تردد و ترافیک نقش موثری دارد.