خرید زمین در کلان شهر اهواز ممنوع است

مدیرکل تعاون خوزستان اعلام کرد : خرید زمین توسط تعاونی های مسکن مهر در محدوده شهر اهواز برای امر مسکن ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، مهدی قطبی زاده اظهار داشت: بر اساس قانون ، خرید زمین توسط هیات مدیره تعاونی های مسکن مهر در محدوه کلان شهر اهواز ممنوع بوده و در صورت تخلف، ضمن برخورد قانونی با متخلفان ، هیات مدیره شرکت های تعاونی مسکن مهر ذیربط ، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقیقی خواهند بود .

وی افزود: هر گونه ساخت و ساز در کلان شهر اهواز در قالب طرح مسکن مهر ممنوع است و تعاونی های مسکن مهر باید در شهرهای جدید شیرین شهر و رامین نسبت به ساخت و ساز برای  اعضای واجد شرایط خود اقدام کنند .

مدیرکل تعاون خوزستان تاکید کرد : شرکت‌های تعاونی مسکن و اعضای آن ها و نیز مشاوران املاک ، از انجام معاملات مسکن مهر در محدوده ی شهر اهواز خود داری کنند .

مهدی قطبی زاده تصریح کرد: اعضای تعاونی های مسکن مهر ، حق پرداخت هیچ گونه وجهی برای خرید زمین در محدوده ی شهر اهواز به هیات مدیره ی تعاونی های مسکن مهر را ندارند و واگذاری زمین در دو شهر شیرین شهر و رامین نیز به شکل اجاره 99 ساله برای ساخت مسکن صورت خواهد گرفت .