330 مستمری‌بگیر برای دریافت زمین ثبت نام کرده‌اند

رئیس کانون بازنشستگان خوزستان گفت: 330 نفر از مستمری بگیران استان جهت دریافت زمین ثبت نام کردند.

نور محمد کاظمی اظهار داشت: اداره کل تعاون از حدود 330 مستمری بگیر مستاجر و بدون مسکن ثبت نام کرده است. متقاضیان می‌بایست نفری 200 هزار تومان به صندوق تعاون استان واریز نمایند و فیش مربوط را به کانون بازنشستگان تحویل دهند.

وی افزود: همچنین از سوی این کانون به فرزند دختر مستمری بگیر علاوه بر وام ازدواجی یک حقوق بلاعوض نیز تعلق می‌گیرد ( به شرط آنکه همسر دختر دارای 2 سال حق پرداخت بیمه باشد). ضمنا در سال جدید هیچگونه افزایشی در وام ضروری مستمری بگیران به ما ابلاغ نشده است. وام ضروری تا پیش از عید 300 هزار تومان بوده است.

کاظمی عنوان کرد: اضافه حقوق سالانه بازنشستگان حداکثر تا مرداد ماه اعلام می‌شود در حالیکه اضافه حقوق سالانه برای شاغلین 20 درصد تعیین شده است.

وی همچنین از کارکرد بانک رفاه کارگران در خصوص نحوه پرداخت حقوق و چگونگی تحویل فیش حقوقی بازنشستگان اظهار نارضایتی کرد.