برنامه ی " تعاون و توسعه " از  شبکه چهار سیما پخش می شود

باطلاع تعاونگران و علاقه مندان گران قدر بخش تعاونی می رساند : به منظور آشنایی هر چه بیش تر با بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، این تنها بخش مردمی - که با همت دست اندرکاران وزارت تعاون و اداره های زیر مجموعه ی آن ( اداره های تعاون مراکز استان ها ، اداره ها و دفاتر نمایندگی تعاون شهرستان ها ) در راه خطیر تحقق عدالت اجتماعی و قسط اسلامی و بر افراشته شدن پرچم تعاون و همبستگی در جای جای میهن اسلامی مان ، گام بر می دارد برنامه ی " تعاون و توسعه " که با همکاری شبکه چهار سیما در 52 قسمت تهیه شده است ، از تاریخ 3/5/88 به مدت 30 دقیقه در روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 45/18 از  این شبکه پخش می شود .

از تعاونگران و علاقه مندان گرامی به توسعه ی فرهنگ تعاون دعوت می شود برنامه ی " تعاون و توسعه " را در روزهای ذکر شده ، مشاهده کنند .

 

 روابط عمومی اداره کل تعاون استان خوزستان