زمین های مسکن مهر به گروه های 3 تا 5 نفره واگذار می شود

سید ناصر مشعشعیانرییس اداره تعاون شهرستان آبادان اعلام کرد : به منظور تسهیل روند تامین مسکن متقاضیان نیازمند به طرح مسکن مهر، متقاضیانی که خواهان تامین مسکن خارج از تشکل های تعاونی و در قالب گروه های همگن هستند ، می توانند در خواست خود را به اداره تعاون شهرستان آبادان ارایه کنند تا ضمن رسیدگی ، تمهیدات لازم برای تامین زمین آن ها در گروه‌های 3 تا 5 نفره صورت گیرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، سید ناصر مشعشعیان افزود: متقاضیان واجد شرایط ، برای کسب اطلاعات بیش تر ، می توانند با تلفن های 3337055 - 3338400 تماس بگیرند ؛ یا به اداره تعاون آبادان واقع در ایستگاه 12 سایت اداری ، مراجعه کنند .