برای ادامه عملیات ساخت پایانه به اعتبار و سند زمین نیاز داریم

مدیرعامل شرکت تعاونی گل و گیاه زینتی دزفول واگذار نشدن سند زمین محل پایانه و کمبود اعتبار را از جمله مشکلات احداث پایانه گل و گیاه در شهرستان دانست و گفت: اعتبار اختصاص یافته اولیه در نخستین سال احداث پایانه هزینه شد و پس از آن اعتبار دیگری برای ادامه کار به پایانه اختصاص نیافت.

عباس‌علی محمدی توضیح داد: به منظور ساخت پایانه گل و گیاه سه هکتار زمین از سوی فرمانداری دزفول به شرکت تعاونی گل و گیاه واگذار شد و کار ساخت این پایانه از سال 84 آغاز گشت؛ در حال حاضرنیز تسطیح زمین و دیوارکشی این پایانه در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون 190 میلیون تومان اعتبار از سوی وزارت بازرگانی برای ساخت پایانه گل و گیاه دزفول به شرکت اختصاص یافت و تعاونی نیز بیش از 100 میلیون تومان دیگر برای ساخت این پایانه هزینه کرده است.

محمدی تصریح کرد: متاسفانه تاکنون سند زمین به شرکت تعاونی گل و گیاه دزفول واگذار نشده و با وجود پیگیری‌های فراوان اقدامی صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: برای ادامه عملیات اجرایی احداث پایانه گل و گیاه دزفول نیاز به تخصیص اعتبار و رفع مشکل سند زمین محل پایانه داریم.