تاکنون دستورالعمل تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون به استان‌ها ابلاغ نشده است
 
مدیر کل تعاون استان خوزستان گفت: تاکنون دستورالعمل و اساس‌نامه تبدیل صندوق تعاون به شعب بانک توسعه تعاون به استان‌ها ابلاغ نشده است.

مهدی قطبی زاده در گفت و گو با  (ایسنا) با اشاره به افتتاح بانک توسعه تعاون در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر صندوق تعاون تحت همین عنوان در استان‌ها فعالیت می‌کند و تا زمانی که دستورالعمل تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون به استان‌ها ابلاغ نشود به کار خود ادامه می‌دهد.

وی بیان کرد: قرار است به زودی دستورالعمل تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون به استان‌ها ابلاغ شود.