گشایش شعب بانک توسعه تعاون در استان


رییس اداره سرپرستی شعب بانک توسعه تعاون خوزستان اعلام کرد : در هفته دولت ، شعب بانک توسعه تعاون در استان خوزستان راه اندازی می شود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون خوزستان ، محمد شیخ حسینی در دیدار با مدیرکل تعاون خوزستان در سخنانی تقویت و توسعه بخش تعاونی ، تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصادی ملی ، کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و گسترش عدالت اجتماعی را از اهداف ایجاد بانک توسعه تعاون برشمرد و خواستار همکاری و تعامل بیش ترکارکنان اداره کل تعاون خوزستان و شعب بانک توسعه تعاون در استان و شهرستان ها برای شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های شهرستان ها و اختصاص اعتبارات بانک توسعه تعاون به طرح های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد اشتغال و افزایش سهم تعاون در اقتصاد شد .

وی در ادامه بر ضرورت جذب سپرده های شرکت های تعاونی و وصول مطالبات به منظور ارایه ی خدمات بیش تر و بهتر به تعاونی تاکید و خاطر نشان کرد : تسهیلات و خدماتی که بانک توسعه تعاون به 70 درصد شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و 30 درصد غیر تعاونی ها ارایه خواهد کرد به مراتب بهتر از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها خواهد بود .

در این دیدار ، مدیرکل تعاون خوزستان همکاری و تعامل مثبت حوزه ی فعالیت خود را با شعب بانک توسعه تعاون و تشویق شرکت های تعاونی به سپرده گذاری در بانک توسعه تعاون اعلام کرد .