تاکنون منابع تامین اعتبار پرورش دهندگان مشخص نشده است

رئیس اتحادیه تعاونی های پرورش دهندگان میگو خوزستان گفت: با وجود آنکه زمان قابل توجهی از آماده‌سازی مزارع میگو گذشته اما تاکنون منابع تامین اعتبارات پرورش دهندگان مشخص نشده است.

محمد معلم توضیح داد: پرورش دهندگان نمی‌دانند نقدینگی خود را چگونه تامین کنند. امیدواریم مسئولان در زمینه تخصیص اعتبار به پرورش دهندگان اقدام نمایند.

وی افزود: تاکنون مقداری مولد میگو وارد شده و منتظر وارد شدن مولد میگو در دوره‌های بعدی هستیم.

رئیس اتحادیه تعاونی های پرورش دهندگان میگو خوزستان تصریح کرد: آب مورد نیاز مزارع پرورش میگو مخلوطی از آب دریا و رودخانه‌ است و در زمان کم آبی، غلظت آب زیاد و آلودگیهای آب زیاد می‌شود.

معلم بیان کرد: در حال حاضر 70 شرکت در سطح استان فعالیت می‌کنند و سطح مفید مزارع استان حدود 800 هکتار می‌باشد.

رئیس اتحادیه تعاونی های پرورش دهندگان میگو خوزستان گفت: با توجه به اینکه پرورش دهندگان خوزستان در زمینه تولید میگو ضرر بسیار دیدند امیدواریم جرایم بانکی پرورش دهندگان میگو از سوی دولت به بانکها پرداخت گردد تا با این اقدام پرورش دهندگان وضعیت بهتری پیدا کنند. رئیس جمهور در سفر خود به استان هرمزگان مصوب کرد تا جرایم دیرکرد پرورش دهندگان میگو از سوی دولت به بانکها پرداخت شود.