خبرنگاران استان به زودی سهام عدالت خود را دریافت می کنند

سید حمید حسینی

 مدیرعامل شرکت تعاونی سرمایه گذاری خوزستان گفت: خبرنگارانی که پرداخت سهام عدالت شامل آنها شده است بزودی سهام خود را دریافت می کنند.

سیدحمید حسینی در گفتگو با خبرنگار شوشان با اشاره به اینکه پرداخت سهام عدالت به بیش از 113 خانوار از جامعه خبرنگاران استان تائید شده است افزود: جمعیت این تعداد خبرنگار به همراه خانواده های خود به 201 نفر می رسد.

وی گفت: اسامی این افراد برای پرداخت سود سهام عدالت از سوی اداره کل امور اقتصاد دارایی به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی سرمایه گذاری خوزستان یادآور شد: نماینده فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با مراجعه به اداره امور اقتصاد دارایی اقدام به دریافت سود سهام و توزیع آنها در بین خبرنگاران استان کند.

همچنین فهمیه طرفی معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در گفتگو با شوشان در این خصوص گفت: با پیگیری هایی که از سوی این اداره با اداره کل امور اقتصاد دارایی انجام شده است به زودی سهام عدالت خبرنگاران را دریافت و در بین جامعه خبری استان توزیع خواهیم کرد.